NL | EN | FR

Transmission

Hoogspanningsposten en –lijnen

Het overgrote deel van de projecten van Omexom bestaat uit het vernieuwen van bestaande hoogspanningsinstallaties in dienst of het implementeren van nieuwe HS-materialen in in dienst zijnde installaties of schakelstations. Omexom kan hiervoor rekenen op haar team van gespecialiseerde medewerkers waarbij heel nauw wordt samengewerkt met de klant en/of de beheerder van het hoogspanningsnet of met de eigenaar van de installatie. Omexom werkt hierbij planmatig en concretiseert de werken gefaseerd. Enkel wanneer een hoogspanningsverbinding tijdelijk uit dienst kan worden genomen, kan er gewerkt worden aan het desbetreffende netdeel. Hierbij dient Omexom de nodige deadlines te respecteren, wat enkel met een perfecte voorbereiding en professionele projectaanpak mogelijk is.

 

Transport van elektrische energie

Hoogspanning wordt voornamelijk gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie om de verliezen bij het energietransport te beperken. Dit gebeurt over het hoogspanningsnet, zowel via een bovengronds net met hoogspanningslijnen, als ondergronds via hoogspanningskabels. Omexom is voor deze activiteiten de geschikte partner!