NL | EN | FR

De laatste loodjes

Het Stevin-project dient om te kunnen voldoen aan de toenemende energiebehoefte en de veranderende energiemix in België. Zo is het nodig om de toenemende productie van duurzame energie (wind, zon, biomassa) in de kuststreek, alsook deze van de windparken in zee, aan te sluiten op het hoogspanningsnet en is het een schakel in de in aanbouw zijnde verbinding met Groot-Brittannië. Deze verbinding zal de Belgische in-en uitvoer capaciteit van elektrische energie versterken.

Voor Omexom Belgium loopt het project stilaan ten einde. Alle kabels werden getrokken en worden momenteel verankerd aan de masten. Als laatste moeten de bebakeningslichten, die vliegtuigen waarschuwen voor deze hoge obstakels, geplaatst worden en dan zit onze taak erop. Rond juni/juli zal de lijn in dienst worden gesteld.