NL | EN | FR

Juridische informatie

Uitgever

De website ”www.omexom.be” wordt uitgegeven door VINCI Energies Belgium, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 116.750.000, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0881.526.496, met maatschappelijke zetel te:

Bourgetlaan 44, 1130 Brussel – België
Tel. : +32 (0)2 775 90 45

Hosting

Prodes
Bankaplein 3  – 2585 ES Den Haag, Nederland
Tel. : +31 (0)5 70 54 63 95

Algemene gebruiksvoorwaarden

De website ”www.omexom.be” wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Enige reproductie of voorstelling ervan, deels dan wel geheel, voor andere doeleinden op eender welke drager is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Omexom en wordt beschouwd als vervalsing in overeenstemming met artikel L 335-2 en volgende van het (Frans) Wetboek van Intellectuele Eigendom. Enige schending van dit verbod wordt beschouwd als vervalsing, waarvoor de vervalser burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De website en alle onderdelen waaruit deze bestaat, zoals met name merken, teksten, illustraties, logo’s, firmanamen, producten, foto’s, zijn de exclusieve eigendom van Omexom. Het merk Omexom en alle handelsmerken die op deze site vermeld worden, zijn gedeponeerde handelsmerken. Enige voorstelling en/of reproductie en/of gebruik, deels dan wel geheel, van deze merken is bijgevolg verboden en Omexom kan hiervoor bovendien niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie die deze website bevat is niet contractuele informatie die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

Omexom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere websites en in het algemeen naar alle bronnen die op het internet bestaan, die op de site van Omexom worden gebruikt.

Het gebruik van deze website valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omexom geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet.

Toepassing Franse wetgeving

De website ”www.omexom.be” wordt beheerst door de Franse wetgeving. Onderhavige juridische informatie en de gebruiksvoorwaarden van deze site zijn dan ook onderworpen aan de Franse wetgeving.