NL | EN | FR

HS-post André Dumont

Dit project omvat de opbouw van een volledig nieuwe 380/150 kV-hoogspanningspost. Deze post wordt gevoed in aftakking op de lijnverbinding 380 kV van Van Eyck – Gramme.

De monofasige 380/150 kV-transformatoren voeden het 150 kV-gedeelte, bestaande uit twee velden, waarvan één vertrek naar Langerlo en één transfoveld.

Onze opdracht omvatte het oprichten van de gehele post met volledige infrastructuur voor een 2-rails schakelpost met inclusief railsaardingen en railspotentialen.

Back to list