NL | EN | FR

Elia: 380 kV-post Mercator

Project Mercator 380 kV is een belangrijke schakel als onderdeel van het grote Brabo-project van Elia. Dit project voorziet in een versterking van het hoogspanningsnet in België en meer bijzonder in de regio van de Antwerpse haven. Er zullen onder meer bestaande 150 kV-luchtlijnen worden opgewaardeerd tot 380 kV. Deze versterking en vernieuwing van het 380 kV-hoogspanningsnet in de regio brengt ingrijpende wijzigingen in de hoogspanningsstations met zich mee. De grootste aanpassingen bevinden zich in het station van Mercator, waar de opgewaardeerde 380 kV-lijnen, alsook de bestaande voedingslijnen vanuit de kerncentrale van Doel toekomen.

In het hoogspanningsstation van Mercator zullen 3 volledig nieuwe aankomsten worden gebouwd, alsook de realisatie en bouw van een nieuw koppelveld, dat de bevoorradende en afnemende lijnen kan aan- of loskoppelen binnen het 380 kV-net. De realisatie en bouw van de nieuwe lijnaankomsten kadert in de verzwaring van de capaciteit van het hoogspanningsstation. Naast de nieuwe elementen in dit station, zullen er de komende jaren tal van vernieuwingen plaatsvinden die bijdragen tot de algemene modernisering van het 380 kV-net van Elia.

380 kV Station Mercator - Omexom Belgium

Omexom is in het project Mercator contractor van de elektrische werken. Onze scope is in dit project zeer gevarieerd en uitdagend gezien de grote omvang. In 2016 werd reeds gestart met de opbouw van 4 railsscheiders 380 kV en ook de voorbereidende werken aan de koppeling. In het voorjaar van 2017 zullen 2 nieuwe lijnaankomsten en de koppeling volledig worden gerealiseerd met geplande indientsnames van de koppeling en de lijnaankomsten Doel en Horta in mei 2017.

Omexom voorziet in deze werken de levering en montage van de stalen steunconstructies en de montage van de 380 kV-toestellen alsook de aansluiting van de hoogspanningskabels en interne verbindingen op 380 kV. Ook het laagspanningsgedeelte wordt grotendeels vernieuwd. Hiervoor voorziet Omexom de levering, plaatsing en aansluiting van alle nodige laagspanningskabels en –verbindingen en biedt Omexom assistentie aan Elia tijdens hun testprocedures, alvorens de indienstname kan plaatsvinden.

Vanaf 2017 zullen stelselmatig nieuwe netelementen worden vernieuwd en in 2018 zal de opgewaardeerde 380 kV vanuit Lillo worden binnengebracht in het hoogspanningsstation Mercator. Het einde van alle werken is voorzien eind 2023.

Back to list