NL | EN | FR

380 kV-hoogspanningslijn Horta-Stevin

Het project is ontworpen om het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge te vernieuwen en zal ook dienen voor het Nemo-project en de versterking van het net in West-Vlaanderen, in het bijzonder de haven van Zeebrugge.

Het omvat de realisatie van de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn Horta-Stevin. Deze nieuwe lijn maakt het mogelijk om windenergie van windparken op zee aan land te brengen, zodat grotere hoeveelheden van elektriciteit uit de kust landinwaarts kunnen worden vervoerd. De afstand van de lijn bedraagt 47 km, bestaande uit 10 km ondergrondse kabels en 35 km aan bovenleidingen met 4-bundel geleiders, 3.000 ton aan stalen palen en 620 km aan kabels.

Als onderdeel van een joint venture heeft Omexom deelgenomen aan de bouw van de torens en het rijgen van de 4-bundel bovenleidingen.

Back to list