NL | EN | FR

Over ons

Met onze 60 gespecialiseerde medewerkers biedt Omexom Belgium gepaste oplossingen voor de opwekking, transmissie, transformatie en distributie van elektrische energie. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen onze klanten rekenen op een betrouwbare partner voor hun ganse project. Dit gaande van advies en ontwerp, over installatie en integratie tot onderhoud. Voor iedere beheerder van het transmissienet of beheerder van het distributienet, industriële verbruikers op hoogspanning en fabrikanten van hoogspanningsschakelmateriaal kan Omexom op alle spanningsniveaus een constructief partnership ondersteunen.

Omexom Belgium voert eveneens projecten uit in de Democratische Republiek Congo. Hier betreft het onder andere “besturing en seingeving” van het type DCS (Digital Control System), alsook elektrische engineering op het gebied van energie, zowel in de productie als in transport. Deze projectactiviteiten worden aangevuld door een specifieke activiteit van diensten op het gebied van controle en monitoring.

Sinds 2015 beschikken wij eveneens over een ruime kennis en ervaring in het leveren van tractieonderstations aan openbare vervoersmaatschappijen (spoorwegen, trams, metro’s) en bieden wij een allesomvattend gamma aan laag- en middenspanningsproducten en oplossingen. We bieden steeds de laatste nieuwe technologieën aan, inclusief een efficiënte onderhoudsservice om de waarde van de uitrusting op lange termijn te garanderen.

Bart Van Reybroeck Business Unit Manager Omexom Belgium

“Reeds meer dan 15 jaar bouwen wij samen met onze klanten aan betrouwbare en efficiënte energiebevoorrading. Onderling overleg en een goede voorbereiding zijn hierbij essentieel om op een veilige manier en met een minimum aan onderbrekingen de werken te realiseren.”
Bart Van Reybroeck – Business Unit Manager Omexom Belgium

Omexom is het merk van VINCI Energies dat gespecialiseerd is in installaties voor productie, transport, transformatie en distributie van elektrische energie. Omexom biedt een waaier aan technische diensten aan; van ontwerp over realisatie tot onderhoud. Ook ondersteunt het producenten, exploitanten en netwerkeigenaren, leveranciers en fabrikanten met diensten op maat.

Omexom begon in 2001 toen 20 regionale business units, gespecialiseerd in transport en transformatie van elektriciteit, in Frankrijk de gemeenschappelijke noemer “Omexom” hebben aangenomen. Een belangrijk keerpunt werd bereikt in 2010 met de uitbreiding van de activiteiten van Omexom en haar internationale expansie. Met een verbreding van het dienstenaanbod, vertakt Omexom haar activiteiten in de productie en distributie en positioneert het zich over de gehele elektriciteitsketen. Sindsdien blijft het merk zich steeds uitbreiden en brengt het vandaag de dag een internationaal netwerk samen van 250 business units.

Frédéric Mayné Managing Director - Omexom Belgium

“Iets meer dan drie jaar geleden ontdekte ik de wereld van Omexom door de fusie van Cegelec en VINCI Energies. Ik stelde me de vraag of deze hergroepering van activiteiten voordelen zou opleveren voor onze klanten, onze teams,… Wel, ik was aangenaam verrast! Al snel hadden we een gemeenschappelijke taal, doelstellingen, oplossingen,… Kortom, alles wat nodig is om voor onze klanten de juiste oplossingen te bieden. Omexom is een hecht netwerk met duizenden experts in meer dan 250 verschillende business units verspreid over heel de wereld. Een mooi voorbeeld van ons hecht netwerk is het Stevin project, waarbij onze Duitse en Italiaanse collega’s ons hielpen bij de realisatie van dit project. Het Omexom netwerk toont aan dat één plus één meer is dan twee…”  Frédéric Mayné – Managing Director

In een wereld die constant in verandering is, focust VINCI Energies zich op netwerken, prestaties, energie-efficiëntie en data om sneller nieuwe technologieën te kunnen uitrollen, waarbij we ons voornamelijk richten op digitale transformatie en energietransitie.

Met hun sterke lokale roots en wendbare organisatiestructuur geven de 1.800 business units van VINCI Energies een boost aan de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van energie-, transport-, en communicatie-infrastructuur, industrie en gebouwen.

In België stelt VINCI Energies 2.800 mensen tewerk. Dit is goed voor een jaarlijkse omzet van 580 miljoen euro. VINCI Energies Belgium opereert onder vijftien merken, meer bepaald: ActemiumAxiansAVTCegelecComantecCity Electric, ENSYSTA RefrigerationEVT, Hooyberghs HVAC, ICORDAITB, IZEN, Omexom, TranzCom en VINCI Facilities.

De VINCI Energies’ Way of Life

Alle medewerkers van VINCI Energies handelen vanuit de ‘VINCI Energies’ Way of Life’. Dit zijn de gemeenschappelijke waarden en overtuigingen. Deze zijn verankerd in onze mentaliteit, geven richting aan onze manier van handelen en maken de onderlinge samenwerking en communicatie eenvoudiger, zowel binnen als tussen de verschillende business units van ons netwerk. Ze helpen ons om individueel en gezamenlijk de beste resultaten voor onze klanten te bereiken.

Values VINCI Energies - Omexom Belgium