Onze waarden

Bij VINCI Energies zitten de menselijke waarden van solidariteit, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de genen.

De naleving van deze waarden garandeert het voortbestaan van VINCI Energies en gaat verder dan puur economische overwegingen. De diepgewortelde waarden zijn de drijvende kracht achter onze cultuur van dienstverlening en het managementmodel van VINCI Energies. Tevens vormen zij een inspiratiebron voor ons beleid rond sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Zich bij VINCI Energies aansluiten, is bijdragen aan de verwezenlijkingen welke het dagelijkse leven verbeteren door te anticiperen op de toekomst. Als je bij ons werkt, deel je onze waarden.

Autonomie

Door elke werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatief te nemen, creëren we een constante ontwikkeling van onze talenten. De business units bepalen hun eigen ontwikkelingsstrategie en zijn bevoegd deze te implementeren conform de groepscultuur. Deze autonomie versterkt ons vermogen om snel en creatief te reageren en dit in rechtstreeks contact met de klant. Dit is de sterkte van VINCI Energies.

“Na de nodige kennis te hebben opgedaan, heb ik zelf een eerste hoogspanningspost voorbereid en mensen aangestuurd. De eerste weken vroeg het een enorme aanpassing. Zo moest ik voortaan zelf bestellingen plaatsen, planningen opmaken, veiligheidsprocedures schrijven én de werken opvolgen van A tot Z.” – Koen, Werfleider

 

 

 

 

Verantwoordelijkheid

Ons succes hangt af van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze mensen op ieder niveau van de organisatie, ongeacht hun positie. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn projecten, collega’s, klanten en business unit.

“Ik sta in voor het opvolgen van verschillende projecten, het opstellen van offertes en het bestellen van materialen voor de uitvo ering. Elke dag kom ik nieuwe zaken tegen waarvoor we dan als team zoeken naar oplossingen. Hier is het belangrijk om te kijken naar opportuniteiten om zaken te verbeteren..” – Hannes, Project Manager

 

 

 

 

Ondernemerschap

Wij laten onze mensen de ruimte om initiatief te nemen, risico’s in te schat­ten, kansen te zien en te benutten. Dit zorgt ervoor dat we kunnen innoveren in onze projecten.

“Elke hoogspanningspost is anders en je moet vaak creatief naar oplossingen zoeken, steeds met het oog op veilig werken. Elke dag is er wel een nieuwe uitdaging..” – Dimitri, Monteur Hoogspanning

 

 

 

 

 

Vertrouwen

Vertrouwen wordt gegeven, verdiend, beloond, en het laat mensen toe om samen te werken, wetende dat ze op elkaar kunnen rekenen.

“Aan het begin van mijn carrière, na een korte inwerkperiode, mocht ik al meehelpen aan kostencalculaties voor nieuwe projecten. Zo werd ik wegwijs gemaakt in de materie van hoogspanning. Na verloop van tijd werd er ook verwacht dat ik mee de opvolging deed van lopende projecten.” – Wouter, Senior Project Manager

 

 

 

 

Solidariteit

Solidariteit is meer dan een principe. Het is een realiteit binnen ons netwerk: kennis, activiteiten en middelen worden gedeeld binnen VINCI Energies, waardoor onze efficiëntie verhoogt en we snel kunnen handelen.

“In een steeds veranderende werkomgeving, probeer ik iedereen te overtuigen respect te tonen voor de verschillende culturele achtergronden van onze collega’s. Dit bevordert de  samenhorigheid en leidt sowieso tot betere resultaten.” – Els, Business Unit Controller

 

 

 

 

 

De solidariteit wordt ook aangetoond door het betrekken van medewerkers in de samenleving. Zij kunnen zich namelijk samen met het Fonds VINCI inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Werken bij Omexom?

Ontdek onze vacatures