Nieuws

Het krachtigste energieopslagsysteem voor batterijen in Frankrijk

Battery-energy-storage-systems-omexom-total

Aangesloten op het Franse RTE-transmissienetwerk (spanning 90 kV), is de eerste fase van het grootschalige batterij-energieopslagsysteem (BESS) van Duinkerke nu in gebruik  24/24 en 7 dagen op 7.

Gelegen op de site van de voormalige TOTAL groep raffinaderij in de haven van Duinkerke, is het systeem aangesloten op het transmissienetwerk op zeer hoge spanning (HTB). Het systeem neemt deel aan het reguleren van de frequentie van het elektriciteitsnet en ondersteunt het net tijdens de koudste winterdagen wanneer het onder spanning staat. Dit alles zal de integratie van hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken.

Dit belangrijke project maakt het mogelijk om de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen, de frequentie van het netwerk te regelen en de onderbreking van de productie specifiek voor hernieuwbare energiebronnen te bestrijden.